مشاوره پروژه، پایان نامه و مقاله رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط محققین برجسته کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر کشور از آن جهت كه سرنوشت يك كشور در زمینه های مختلف اجتماعي، علمي، تكنولوژي و صنعتي و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگي وضعیت اقتصاد است، رشته اقتصاد اهمیت بسیار زيادي دارد. با استفاده از اين دانش است كه روند رشد اقتصادي كشور رقم خورده و به طور كلي سرنوشت حال و آينده جامعه تعیین ميشود پس پرواضح است موضوعي اين چنین كه داراي اين درجه از اهمیت است، بسیار مهم و حساس خواهد بود. علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه ی منابع می باشد.این علم در دانشگاه های دنیا تحت عنوان رشته ی علوم اقتصادی ارائه می گردد.در واقع این علم در صدد پاسخگویی به این سوال است که در یک جامعه عوامل تعیین کننده در تخصیص بهینه ی منابع چیست؟ رشتۀ علوم اقتصادي در دورۀ كارشناسي ارشد داراي ۶ گرايش علوم اقتصادي، توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي، برنامه ريزي سیستم های اقتصادي، اقتصاد انرژي، اقتصاد محیط زيست و اقتصاد و تجارت الكترونیك است. به علت اينكه تعداد واحد های گذراندني در مقطع كارشناسي ارشد محدود است، تفاوت گرايش های فوق از نظر واحد های گذرانده شده بسیار كم است. آشنايي با گرايش های رشته اقتصاد

 1. علوم اقتصادي

در اين گرايش که به آن اقتصاد محض نیز گفته مي شود، به طور اصیل به علم اقتصاد پرداخته مي شود. تاکید اين گرايش بر روي تئوري های اقتصادي است. بر خلاف ساير گرايش های رشته اقتصاد که در يک زمینه خاص تخصص پیدا ميكنند، دانش آموختگان اين گرايش يک ديد کلي و کاملا نظري نسبت به علم اقتصاد پیدا ميکنند و به اين ترتیب زمینه مناسب جهت ورود به تخصص های مورد علاقه خود را کسب خواھند كرد.

 1. اقتصاد محیط زيست

اين گرايش به بررسي اقتصاد منابع طبیعي، اقتصاد محیط زيست و مسائلي از قبیل: منابع تجديدپذير و تجديدناپذير، منابع آب، منابع انرژي و... مي پردازد. يکي از مهمترين مسائلي که در اين گرايش مد نظر است،مسائل مربوط به حفظ محیط زيست و توسعه پايدار است.

 1. اقتصاد انرژي

دانش آموختگان اقتصاد انرژي جهت تامین نیروي انساني مورد نیاز وزارت نفت (نفت، گازوپتروشیمي) توانمندي های زير را به دست ميآورند: تجزيه و تحلیل موضوعات مختلف اقتصاد انرژي از قبیل ساختار بازار،هیدروکربور های نفتي و مشتقات آن و ساير انرژي ها، قیمت گذاري، صرفه جويي، جانشیني، بازاريابي و بازرگاني بین المللي انواع مختلف انرژي. شناخت تحولات سیاسي سازمان ها و مجامع بین المللي مربوط به انرژي های مختلف، بهره گیري از شناخت کلي مراکز مصرف، اهداف و طرز عمل مجامع بین المللي در امر توسعه و بازاريابي نفت و فرآورده های نفتي و تولیدات پتروشیمي، برنامهريزي تولید و مصرف انرژي در بخشهای مختلف اقتصادي، برنامهريزي کلان دربارهي تولید و مصرف انرژي و تعیین خط و مشي و برنامهريزي دراز مدت در سطح کشور، آشنايي با تکنولوژي های موجود در جهان و بهره گیري از آن در زمینهي تولید، پالايش، توزيع، مصرف وبازاريابي انرژي.

 1. برنامه ريزي سیستم های اقتصادي

هدف از برگزاري دوره كارشناسي ارشد اين رشته، تربیت كارشناساني است كه بتوانند با بهرهگیري از دانش اقتصاد، مسائل و مشكلات پیچیده اقتصادي را در سطوح كلان و بخشي و نیز سازمان های بزرگ اقتصادي تجزيه و تحلیل كرده و راهحل ها و سیاست های مؤثر و متناسب را ارائه نمايند. فارغالتحصیلان اين دوره با بهره گیري از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواهند بود:به عنوان مدير و كارشناس ارشد، در تنظیم سیاست های اقتصادي مشاركت نموده و براي مشكلات اقتصادي كشور در سطوح مختلف تصمیمگیري كرده، ارائه طريق ميكنند.به عنوان محقق به پژوهش و كسب اطلاعات مورد نیاز پرداخته و با تجزيه و تحلیل آن نقش مؤثري در تصمیمگیري سیاستگذاران خواهند داشت. به سازمان های اقتصادي و اجتماعي و مراكز تصمیمگیري اقتصادي خدمات مشاورهاي و مطالعاتي ارائه ميكنند.

 1. توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

سر فصل های اصلي كه در اقتصاد توسعه به آن پرداخته ميشود عبارتند از: مطالعه و بررسي تجارب كشور های پیشرفته در مسیر توسعه يافتگي، بررسي علل توسعه نیافتگي كشور های در حال توسعه، ارائه راهكار های مناسب جهت پیشرفت كشور های در حال توسعه در مسیر توسعه يافتگي. از آنجاييكه ما در كشوري زندگي ميكنیم كه در زمره كشور های در حال توسعه طبقهبندي شده است، فارغ التحصیلان اين رشته ميتوانند نقش بسزايي از طريق ارائه راهكار های مناسب در جهت توسعه يافتگي كشور داشته باشند.

 1. تجارت الكترونیك

با توجه به توسعه روزافزون اينترنت و رايانه و سهم قابل توجه تجارت الكترونیك از تجارت جهاني، اهمیت اين رشته مشخص ميشود. فارغالتحصیلان اين رشته ميتوانند با استفاده از دانش اقتصاد و علوم يارانه اي و از طريق نرم افزار های كاربردي در اين زمینه به فعالیت بپردازند. مجموعه ی علوم اقتصادی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی شامل گرایشات زیر می باشد: مقطع کارشناسی:

 1. اقتصاد نظری
 2. اقتصاد بازرگانی
 3. اقتصاد کشاورزی
 4. پول و بانکداری
 5. اقتصاد صنعتی
 6. اقتصاد حمل و نقل

مقطع کارشناسی ارشد:

 1. علوم اقتصادی
 2. توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی
 3. برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 4. اقتصاد انرژی
 5. بانکداری اسلامی
 6. اقتصاد و تجارت الکترونیک

مقطع دکتری:

 1. اقتصاد نظری
 2. اقتصاد سنجی
 3. اقتصاد پولی
 4. اقتصاد اسلامی
 5. اقتصاد بخش عمومی
 6. اقتصاد توسعه اقتصادی
 7. اقتصاد بین الملل
 8. اقتصاد مالی
 9. اقتصاد شهری و منطقه ای
 10. اقتصاد منابع
 11. سیر اندیشه های اقتصادی
 12. نظام های اقتصادی
 13. اقتصاد سلامت

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی، متخصصان ما در موسسه علمی-تحقیقاتی نوین تز قادرند شما را در تمامی مراحل از مرحله تعیین موضوع تا تدوین پروپوزال، اجرای پایان نامه و … همراهی نمایند.

200559944-001

نوین تز

انجام پایان نامه دکتری, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر, انجام پایان نامه انواع رشته ها, انجام پایان نامه رشته های علوم انسانی و انجام پایان نامه رشته های علوم پایه, انجام پایان نامه پدافند غیرعامل وانجام پایان نامه تکنیک های مجتمع و انجام پایان نامه کنترل ترافیک و انجام پایان نامه خطوط انتقال و انجام پایان نامه شبکه انتقال

خدمات نوین تز

 • انجام پایان نامه
 • نگارش و چاپ مقاله
 • ترجمه مقاله تخصصی و ISI
 • تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
 • چاپ کتاب

نوین تز

موسسه علمی تحقیقاتی نوین تز یکی از بهترین و موفقترین موسسات در امر ارائه مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پروژه های دانشجویی، انجام پایان نامه های تمامی مقاطع تحصیلی، انجام پایان نامه کارشناسی و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد, انجام پروژه کلیه رشته ها و مقاطع، انجام پروژه

انجام پایان نامه | مشاوره پایان نامه

تماس با ما

09129309570

09369532696

JoomShaper