پس از انتخاب موضوع پایان نامه، نگارش پروپوزال و تصویب آن اولین گام در شروع فرایند انجام پایا‌ن نامه کارشناسی ارشد محسوب می‌شود. پروپوزال چشم‌انداز پایا‌ن نامه و نیز اهداف مدنظر استاد و دانشجو را از انجام پایا‌‌ن نامه مشخص می‌کند. به همین منظور می‌بایست انجام پروپوزال با دقت و ظرافت خاصی صورت ‌گیرد.

پروپوزال چیست

هر پروپوزال بسته به دانشگاه‌های مختلف دارای قسمت‌های مختلفی است که می‌بایست با دقت تکمیل شوند، در این بخش، مهمترین مواد موجود در یک پروپوزال شرح داده شده است:

بیان مساله تحقیق : در این بخش، می‌بایست ضمن ارائه یک مقدمه کوتاه و مرتبط با موضوع اصلی پایان نامه به شرح ابعاد مختلف موضوع پرداخت و در انتهای کار به طور مختصر در مورد آنچه قرار است در پایان نامه انجام شود، سخن به میان می‌آید.

موضوع پایان نامه :

ضرورت انجام تحقیق: در این بخش، چرایی انتخاب موضوع پایان نامه تعیین می‌گردد. در این بخش می‌بایست معضلات موجود در حوزه موضوع پایان ‌نامه بیان شده و در انتها مشخص شود که موضوع پایا‌ن نامه کدام معضل را بررسی و راهکار پیشنهاد می‌کند.

پیشینه تحقیق: در بخش پیشینه، می‌بایست کارهای انجام شده توسط محققان دیگر در زمینه موضوع پایان‌نامه بیان شود. یک پیشینه تحقیق خوب باید دربرگیرنده مقالات روز چاپ شده در مورد موضوع پایان‌نامه بوده و نتایج نهایی آن مقالات در پیشینه تحقیق ذکر شود. برای انجام این بخش، به طور معمول 8 تا 10 مقاله کافی است.

اهداف تحقیق: یکی از بخش‌های مهم هر پروپوزال، تعیین اهداف است. بدین معنا که کارهایی که قرار است در پایان نامه انجام شود، بایستی در این بخش مشخص شود. برای مثال در پروژه‌های مهندسی، باید انجام شبیه‌سازی و یا مدل‌سازی، بررسی اثر پارامترها و ... به عنوان اهداف مشخص شود. در پروژه‌های دارای پرسشنامه، اجرای فرایند پرسشنامه و بررسی معنادار بودن روابط به متغیرهای میانجی و هدف به عنوان هدف شناخته می‌شود.

فرضیات تحقیق: یکی دیگر از بخش‌های مهم، قسمت فرضیات است که معمولا دانشجویان با فرض اشتباه می‌کنند! فرضیه با فرض تفاوت معناداری دارد. فرضیه یک جمله خبری (گزاره) است که قرار است صحت و سقم آن در انجام پایا‌ن‌نامه مشخص شود. به طور مثال، در یک پایان‌نامه مدیریت قرار است رابطه معناداری بین سطح سواد آنان با وفاداری به سازمان پیدا شود. این جمله یک فرضیه است. اما استفاده از پرسشنامه‌ای خاص به عنوان فرض است. به عبارت دیگر، فرض، راهکارهای درنظر گرفته شده برای اثبات فرضیه می‌باشد.

نوآوری تحقیق: همانطور که از نام این بخش، پیداست می‌بایستتفاوت پایان‌نامه مورد نظر با تحقیقات قبلی مشخص شود.

روش اجرای تحقیق: این بخش یکی از مهمترین بخش‌های پایا‌ن‌نامه است که اغلب دانشجویان در تکمیل این بخش با مشکل مواج می‌شوند. در بخش روش اجرای تحقیق باید به صورت کامل و با جزئیات نحوه انجام پایان‌نامه مشخص گردد. در این قسمت بسته به نوع پایا‌ن‌نامه، باید مدل تحقیق، نام پرسشنامه‌های در صورت وجود، نحوه مدل‌سازی و شبیه‌سازی، نرم‌افزارهای انجام پایان نامه، تعداد شبیه‌سازی‌ها، تعداد متغیرهای تحقیق با ذکر نام آن‌ها و خروجی پایان ‌نامه مشخص گردد. همچنین در چند سطر، نحوه انجام پایان نامه مرحله به مرحله شرح داده شود.

در پایان ‌نامه‌های علوم انسانی به ویژه، موضوعاتی که با پرسشنامه سر و کار دارند، قسمت‌های دیگر مانند جامعه آماری و حجم نمونه و محدوده زمانی و مکانی وجود دارد که برحسب نوع موضوع و محلی که قرار است پرسشنامه توزیع شود، تعیین می‌گردد. همچنین حجم نمونه مربوط به تعداد پرسشنامه‌های توزیع شده و محدوده زمانی مربوط به سال انجام تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از داده‌های اماری مانند داده‌های بورس و ... سال انتشار داده‌ها به عنوان محدوده زمانی درنظر گرفته می‌شود.

نوین تز

انجام پایان نامه دکتری, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر, انجام پایان نامه انواع رشته ها, انجام پایان نامه رشته های علوم انسانی و انجام پایان نامه رشته های علوم پایه, انجام پایان نامه پدافند غیرعامل وانجام پایان نامه تکنیک های مجتمع و انجام پایان نامه کنترل ترافیک و انجام پایان نامه خطوط انتقال و انجام پایان نامه شبکه انتقال

خدمات نوین تز

  • انجام پایان نامه
  • نگارش و چاپ مقاله
  • ترجمه مقاله تخصصی و ISI
  • تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
  • چاپ کتاب

نوین تز

موسسه علمی تحقیقاتی نوین تز یکی از بهترین و موفقترین موسسات در امر ارائه مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پروژه های دانشجویی، انجام پایان نامه های تمامی مقاطع تحصیلی، انجام پایان نامه کارشناسی و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد, انجام پروژه کلیه رشته ها و مقاطع، انجام پروژه

انجام پایان نامه | مشاوره پایان نامه

تماس با ما

09129309570

09369532696

JoomShaper